Системно време: 13.7.2024 г. 8:20   
Скрий навигацията (отдясно)

СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки

OPAC. Experts in action. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд

Системата за електронно възлагане на обществени поръчки за нуждите на Централния орган за обществени поръчки към Министерство на финансите е изработена от Обединение – Консорциум „НегоПро“ съставен от партньорите „Негометрикс България“ ЕООД и ЦАПК „Прогрес“ ООД.

Negometrix logo
Водещият партньор в обединението – „Негометрикс България“ ЕООД е компания за разработка на софтуер и предлагане на услуги в областта на електронното възлагане на обществени поръчки. Предлаганото от Негометрикс България решение, позволява на Възложителите да провеждат обществени поръчки и електронни търгове за доставка на стоки , услуги и строителство по електронен път. Системата Негометрикс е разработена в отговор на нуждите и изискванията на всички страни , участващи в процеса на провеждане на обществени поръчки, съобразно законовите изисквания и добрите практики в Европейския съюз. Благодарение на нашият дългогодишен опит в областта на електронните обществени поръчки и електронните търгове, нашето решение предлага богата функционалност и редица възможности пред Възложителите използващи системата. За повече информация посетете сайта www.negometrix.com
Negometrix logo
ЦАПК „Прогрес” ООД е един от водещите системни интегратори и разработчици в България, партньор на компаниите DELL и Microsoft. Компанията е и водещ IT партньор на българското правителство и държавната администрация на Република България а също така и тестващ център на Prometric и Pearson Vue. За повече информация посетете сайта www.progress.bg

Навигация

Регистрация за доставчици

Забравена парола

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:31 load:31 prerender:31 Total:31 Browser